Monetization

    • 12-01-2021
  • Basics for Marketers begin join in Google ads: CPA, CPC, CPM, CPS and CPI
    Display advertising is currently one of the indispensable marketing channels in any marketing campaign. However, are you familiar with the methods of calculating advertising fees? In today's article, Netlink would like to introduce you to the basic concepts of the 5 most common types of advertising fees: CPA, CPC, CPM, CPS, and CPI
  • CHUYÊN GIA GOOGLE VÀ NETLINK BẬT MÍ NHỮNG BÍ MẬT “HÁI RA TIỀN” TỪ INTERNET
     Vào ngày 23/2 và 26/2 vừa qua, Công ty Cổ phần Truyền thông trực tuyến Netlink kết hợp với Google AdSense Team khu vực châu Á, đã tổ chức thành công buổi hội thảo mang tên “PUBLISHING SOLUTION” (Giải pháp nâng cao doanh thu cho Nhà xuất bản) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của nhiều đơn vị đã và đang kinh doanh trực tuyến bằng cỗ máy tìm kiếm khổng lồ Google.